.

.
.

วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

การคัดเลือกแบคทีเรียที่ผลิตเอนไซม์แมนนาเนสเพื่อใช้สำหรับการพัฒนาการผลิตพรีไบโอติก

ชื่อเรื่องภาษาไทย : การคัดเลือกแบคทีเรียที่ผลิตเอนไซม์แมนนาเนสเพื่อใช้สำหรับการพัฒนาการผลิตพรีไบโอติก

ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ : Screening of mannanase producing-bacteria use for improvement of prebiotics production

นักวิจัย : สุรชัย รัตนสุข/จตุพร หงส์ทองคำ/สุฑารัตน์ คนขยัน: คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ดาวน์โหลด งานวิจัย Full text ได้ที่นี่

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น