.

.
.

วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

โครงการ การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีจากรากของต้นเลือดแรด

ชื่อเรื่องภาษาไทย : โครงการ การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีจากรากของต้นเลือดแรด

ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ : The Chemical Constituents from the Roots of Knema globularia (Lam.) Warb

นักวิจัย : อุไรวรรณ ศรีพนา : คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ดาวน์โหลด งานวิจัย Full text ได้ที่นี่

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น