.

.
.

วันอังคารที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2562

ผลของสายพันธุ์ข้าวพื้นเมืองหมู่บ้านท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ดต่อการเจริญของดอกเห็ดถั่งเช่าสีทอง

ชื่อโครงการวิจัย : ผลของสายพันธุ์ข้าวพื้นเมืองหมู่บ้านท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ดต่อการเจริญของดอกเห็ดถั่งเช่าสีทอง
ชื่อนักวิจัย : อาจารย์ ดร.นภศูล ศิริจันทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย รัตนสุข
ปีงบประมาณ : 2561
ดาวน์โหลด งานวิจัย Full text ได้ที่นี่


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น