.

.
.

วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2562

ผลของพันธุ์ข้าวต่อการเจริญและการผลิตสารคอร์ไดเซปินของเห็ดถั่งเช่าสีทอง

ชื่อโครงการวิจัย : ผลของพันธุ์ข้าวต่อการเจริญและการผลิตสารคอร์ไดเซปินของเห็ดถั่งเช่าสีทอง
ชื่อนักวิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย รัตนสุข
ปีงบประมาณ : 2561
ดาวน์โหลด งานวิจัย Full text ได้ที่นี่ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น