.

.
.

วันอังคารที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2562

การผลิตสบู่จากกากเหลือใช้จากการบีบน้ำมันรำข้าวหอมมะลิ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

ชื่อโครงการวิจัย : การผลิตสบู่จากกากเหลือใช้จากการบีบน้ำมันรำข้าวหอมมะลิ อำเภอธวัชบุรี 
จังหวัดร้อยเอ็ด
ชื่อนักวิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกกรณ์ ศิริทิพย์
ปีงบประมาณ : 2561
ดาวน์โหลด งานวิจัย Full text ได้ที่นี่ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น