.

.
.

วันอาทิตย์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2561

ผลการจัดกิจกรรมจิตศึกษาของนักศึกษาครุศาสตร์ ชั้นปีที่ ๓ กับนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด


ชื่อเรื่องภาษาไทย : ผลการจัดกิจกรรมจิตศึกษาของนักศึกษาครุศาสตร์ ชั้นปีที่ ๓ กับนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ : Effects of Contemplation Education Activities Development for the 3rd Year to the students in Roi-Et Rajabhat University Demonstration
  
คำสำคัญ: จิตศึกษา / จิตปัญญาศึกษา / การจัดการเรียนรู้ / ทักษะเทคนิคการสอน 
นักวิจัย: ชาญณรงค์ วิเศษสัตย์       สังกัดคณะ : ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
เผยแพร่ :  ตุลาคม พ.ศ. 2558     ดาวน์โหลดงานวิจัย Full text ได้ที่นี่


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น