.

.
.

วันพุธที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2561

ความหลากชนิดของพรรณไม้และจัดทำระบบฐานข้อมูล GIS เบื้องต้น ของไม้ต้นในพื้นที่ป่าวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ชื่อเรื่องภาษาไทย : ความหลากชนิดของพรรณไม้และจัดทำระบบฐานข้อมูล GIS เบื้องต้น

ของไม้ต้นในพื้นที่ป่าวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ : Species Diversity and Preliminary Study Geographic Information System; GIS of Trees in Roi Et Rajabhat University Cultural Forest

นักวิจัย : นางสาวชัญญรินทร์ สมพร / นางสาวสุทธิรา ขุมกระโทก คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ดาวน์โหลด งานวิจัย Full text ได้ที่นี่

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น