.

.
.

วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการจัดการมลพิษจากฟาร์มสุกร : กรณีศึกษา เปรียบเทียบบริบทองค์การบริหารส่วนตำบ้านดู่กับองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด


ชื่อเรื่องภาษาไทย : การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการจัดการมลพิษจากฟาร์มสุกร : กรณีศึกษา เปรียบเทียบบริบทองค์การบริหารส่วนตำบ้านดู่กับองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด

คำสำคัญ: การมีส่วนร่วมของประชาชน, การจัดการมลพิษจากฟาร์มสุกร

นักวิจัย: กฤติญา สุขเพิ่ม สังกัดคณะ : นิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

เผยแพร่ : 2559   ดาวน์โหลด งานวิจัย Full text ได้ที่นี่

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น