.

.
.

วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

การศึกษาศักยภาพและรูปแบบบ่อหมักก๊าซชีวภาพที่เหมาะสมกับชุมชนในระดับครัวเรือน ตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด


ชื่อเรื่องภาษาไทย : การศึกษาศักยภาพและรูปแบบบ่อหมักก๊าซชีวภาพที่เหมาะสมกับชุมชนในระดับครัวเรือน ตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด


ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ : Study of Potential and Biogas Plant of Model under Suitability for Community in Household Level at Tha-Muang Sub-District Municipality Selaphum District Roi-Et Province

นักวิจัย :  ชลลดา ไร่ขาม / ยุทธพันธ์ คำวัน  สังกัดคณะ: ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

เผยแพร่ : 2559 ดาวน์โหลด งานวิจัย Full text ได้ที่นี่ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น