.

.
.

วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในลุ่มแม่น้ำชี กรณีศึกษา : ตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด


ชื่อเรื่องภาษาไทย : การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในลุ่มแม่น้ำชี กรณีศึกษา : ตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ : Management of Water Resources in Chi River Basin: the Case study of Thamuang Sub-district, Selaphum District Roi Et Province.

คำสำคัญ: การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ / แม่น้ำชี / ท่าม่วง

นักวิจัย: จิราพร บาริศรี / ธรรมรัตน์ สินธุเดช / สุรศักดิ์ ชะมารัมย์  สังกัดคณะ: นิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
เผยแพร่ :  พ.ศ. 2559   ดาวน์โหลด งานวิจัย Full text ได้ที่นี่ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น