.

.
.

วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

การสร้างความปรองดองระหว่างสยามและท้องถิ่น หลังความขัดแย้งกรณีกบฏผู้มีบุญอีสาน พุทธศักราช 2444-2455

ชื่อเรื่องภาษาไทย : การสร้างความปรองดองระหว่างสยามและท้องถิ่น หลังความขัดแย้งกรณีกบฏผู้มีบุญอีสาน พุทธศักราช 2444-2455

ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ : The Harmony builds up between Siam and Local Area after the Holy man rebel, 1901-1912.

นักวิจัย : ปริญ รสจันทร์/ เกศินี ศรีวงค์ษา/ อมรรัตน์ นาคเสพ : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ดาวน์โหลด งานวิจัย Full text ได้ที่นี่

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น