.

.
.

วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

การศึกษาการต้านแบคทีเรียและการต้านเชื้อราที่ได้จากพืชสมุนไพรในจังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดบุรีรัมย์

ชื่อเรื่องภาษาไทย : การศึกษาการต้านแบคทีเรียและการต้านเชื้อราที่ได้จากพืชสมุนไพรในจังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดบุรีรัมย์

ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ : Study of antibacterial and antifungal substances from medicinal
plants in Roi Et province and Buriram province

นักวิจัย : สุรชัย รัตนสุข /วนิดา วัฒนพายัพกุล /รุ่งเรือง บุญส่ง : คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ดาวน์โหลด งานวิจัย Full text ได้ที่นี่

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น