.

.
.

วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

การศึกษาพฤติกรรมการใช้และการอนุรักษ์น้ำของประชาชนทั่วไปที่อาศัยอยู่บริเวณแม่น้ำชี ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด

ชื่อเรื่องภาษาไทย : การศึกษาพฤติกรรมการใช้และการอนุรักษ์น้ำของประชาชนทั่วไปที่อาศัยอยู่บริเวณแม่น้ำชี ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด

ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ : A STUDY ON THE WATER USAGE AND CONSERVATION BEHAVIORS OF THE PEOPLE WHO LIVE IN CHI RIVER BASIN,ROI ET PROVINCE

นักวิจัย : ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ดาวน์โหลด งานวิจัย Full text ได้ที่นี่

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น