.

.
.

วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพิมพ์สบู่ สู่ชุมชน ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ชื่อเรื่องภาษาไทย : การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพิมพ์สบู่ สู่ชุมชน ตำบลเกาะแก้ว

อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ : Development and Technology Transfer of Making Soap Mold for Koh Kaew Sub-district, Selaphum District, Roi ET Province.

นักวิจัย : รชยา พรมวงศ์ / กนกกรณ์ ศิริทิพย์ : คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ดาวน์โหลด งานวิจัย Full text ได้ที่นี่

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น