.

.
.

วันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2561

การอนุรักษ์การใช้ประโยชน์และการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อจำแนกศักยภาพถิ่นที่ขึ้นของเครือหมากแตกในป่าวัฒนธรรม จังหวัดร้อยเอ็ด

ชื่อเรื่องภาษาไทย :การอนุรักษ์การใช้ประโยชน์และการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อจำแนกศักยภาพถิ่นที่ขึ้นของเครือหมากแตกในป่าวัฒนธรรม จังหวัดร้อยเอ็ด

ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ : Conservation, Utilization and Application of Geographic Information Systems for Celastrus paniculatus Willd in Roi Et Province Cultural Forest.

นักวิจัย : นางสาวชัญญรินทร์ สมพร /นางสาวสุทธิรา ขุมกระโทก /นางสาวขวัญชนก อำภา : คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ดาวน์โหลด งานวิจัย Full text ได้ที่นี่


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น