.

.
.

วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

การพัฒนารูปแบบการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของชุมชนตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยใช้กระบวนการทางสิ่งแวดล้อมศึกษา

ชื่อเรื่องภาษาไทย : การพัฒนารูปแบบการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของชุมชนตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยใช้กระบวนการทางสิ่งแวดล้อมศึกษา

ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ : The Development Model of Environmental Conservation in Ban Tha Muang Selaphum Amphore Roi Et Province by Environmental Education process

นักวิจัย : ศักดิ์ศรี สืบสิงห์/ กชพร นำนาผล/ นิธินาถ อุดมสันต์/ สุภิมล บุญพอก : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ดาวน์โหลด งานวิจัย Full text ได้ที่นี่

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น