.

.
.

วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

กระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศึกษาบ้านกุดแข้ ตำบลนางาม อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ชื่อเรื่องภาษาไทย : กระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศึกษาบ้านกุดแข้ ตำบลนางาม อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ : The Strengthening Local Community Process of the Sufficiency Economy Village Model : A Case Study of Ban Kut Khae Na Ngam, Selaphum District, Roi Et Province

นักวิจัย : จิราพร บาริศรี : คณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ดาวน์โหลด งานวิจัย Full text ได้ที่นี่


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น