.

.
.

วันพุธที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2562

พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการลอกเยื่อหุ้มเมล็ดถั่วลิสง กรณีศึกษา : กลุ่มอาชีพแปรรูปถั่วลิสงบ้านป่าน ตำบลดงสิงห์ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด

ชื่อโครงการวิจัย : พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการลอกเยื่อหุ้มเมล็ดถั่วลิสง กรณีศึกษา : กลุ่มอาชีพแปรรูปถั่วลิสงบ้านป่าน ตำบลดงสิงห์ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด
ชื่อนักวิจัย : อาจารย์จิตกรณ์ เพชรภักดี อาจารย์นนทนันท์ พลพันธ์
ปีงบประมาณ : 2561
ดาวน์โหลด งานวิจัย Full text ได้ที่นี่ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น