.

.
.

วันพุธที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2562

การศึกษาศิลปะภาพพิมพ์เทคนิคเพลทแม่พิมพ์เจลลาตินด้วยการใช้สีธรรมชาติในท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ชื่อโครงการวิจัย : การศึกษาศิลปะภาพพิมพ์เทคนิคเพลทแม่พิมพ์เจลลาตินด้วยการใช้สีธรรมชาติในท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ชื่อนักวิจัย : อาจารย์ชญตว์ อินทร์ชา อาจารย์กีรภัทร จรรยาคำนึง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกกรณ์ ศิริทิพย์ อาจารย์นันทวัน เจ๊กจันทึก
ปีงบประมาณ : 2561
ดาวน์โหลด งานวิจัย Full text ได้ที่นี่ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น