.

.
.

วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2562

ผลของโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพต่อคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ชื่อโครงการวิจัย : ผลของโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพต่อคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
ชื่อนักวิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพชรัตน์ ศิริสุวรรณ อาจารย์พัชราวรรณ จันทร์เพชร อาจารย์นิวัฒน์ วงศ์ใหญ่ อาจารย์ฉัตรลดา ดีพร้อม
ปีงบประมาณ : 2561
ดาวน์โหลด งานวิจัย Full text ได้ที่นี่ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น