.

.
.

วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2562

การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและพัฒนาแผนที่การท่องเที่ยวแหล่งเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดร้อยเอ็ด

ชื่อโครงการวิจัย : การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและพัฒนาแผนที่การท่องเที่ยวแหล่งเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดร้อยเอ็ด
ชื่อนักวิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล แสงพรหม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมประสงค์ เสนารัตน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาภรณ์ เสนารัตน์
ปีงบประมาณ : 2561
ดาวน์โหลด งานวิจัย Full text ได้ที่นี่


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น