.

.
.

วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2563

การวิจัยและพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมจิตพฤติกรรมประชาธิปไตย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 ในจังหวัดร้อยเอ็ด

ชื่อโครงการวิจัย : การวิจัยและพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมจิตพฤติกรรมประชาธิปไตย
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 ในจังหวัดร้อยเอ็ด
ชื่อนักวิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล แสงพรหม ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.รัชนีเพ็ญ พลเยี่ยม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ ประเสริฐสังข์ และสุนันท์ สีพาย

ปีงบประมาณ : 2561
ดาวน์โหลด งานวิจัย Full text ได้ที่นี่ 1 ความคิดเห็น:

  1. Best Sites for Live Dealer Games at Livecasinowebsites.com
    Live CasinoWebsites offers 스포츠 벳 a 룰렛 배팅 wide 온카판 range of live casino games for 토토 커뮤니티 bettors, including slots, blackjack, roulette, video poker 벳 티비 and a wide variety of video

    ตอบลบ