.

.
.

วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2563

การรวบรวมข้อมูลภูมิปัญญากลุ่มชาติพันธุ์เพื่อการอนุรักษ์ และใช้ประโยชน์ยางนาตามภูมิปัญญาอีสาน

ชื่อโครงการวิจัย : การรวบรวมข้อมูลภูมิปัญญากลุ่มชาติพันธุ์เพื่อการอนุรักษ์
และใช้ประโยชน์ยางนาตามภูมิปัญญาอีสาน
ชื่อนักวิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัญญรินทร์ สมพร
ปีงบประมาณ : 2561
ดาวน์โหลด งานวิจัย Full text ได้ที่นี่ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น