.

.
.

วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2563

แนวทางการพัฒนารูปแบบนโยบายด้านการสาธารณสุขเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ของแม่วัยรุ่นโดยเน้นกระบวนการป้องกันจากกลุ่มต้นทางในเพศชายสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด

ชื่อโครงการวิจัย : แนวทางการพัฒนารูปแบบนโยบายด้านการสาธารณสุขเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ของแม่วัยรุ่นโดยเน้นกระบวนการป้องกันจากกลุ่มต้นทางในเพศชายสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด
ชื่อนักวิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนาใจ หมื่นไธสง
ปีงบประมาณ : 2561
ดาวน์โหลด งานวิจัย Full text ได้ที่นี่ ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น