.

.
.

วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2562

การพัฒนาโรงเรือนปลูกพืชอัจฉริยะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกแตงเทศ กรณีศึกษา : กลุ่มเกษตรกรเพาะปลูกแตงเทศ ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ชื่อโครงการวิจัย : การพัฒนาโรงเรือนปลูกพืชอัจฉริยะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกแตงเทศ กรณีศึกษา : กลุ่มเกษตรกรเพาะปลูกแตงเทศ ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
ชื่อนักวิจัย : อาจารย์นนทนันท์ พลพันธ์ นายประภาส สารรัตน์ นางสาวภัทรีนันทน์ ชวีวัฒน์
ปีงบประมาณ : 2561
ดาวน์โหลด งานวิจัย Full text ได้ที่นี่ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น