.

.
.

วันพุธที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2562

การปรับตัวภายใต้ความเสี่ยงและความเปราะบางของชาวนา ต.ท่าม่วง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด ในบริบทของประชาคมอาเซียน

ชื่อโครงการวิจัย : การปรับตัวภายใต้ความเสี่ยงและความเปราะบางของชาวนา ต.ท่าม่วง อ.เสลภูมิ
จ.ร้อยเอ็ด ในบริบทของประชาคมอาเซียน
ชื่อนักวิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนาใจ หมื่นไธสง
ปีงบประมาณ : 2561
ดาวน์โหลด งานวิจัย Full text ได้ที่นี่


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น