.

.
.

วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2563

เครื่องอบข้าวแบบถังเชื้อเพลิงแก๊สชีวภาพสำหรับชุมชนขนาดเล็กบ้านท่าม่วง

ชื่อโครงการวิจัย : เครื่องอบข้าวแบบถังเชื้อเพลิงแก๊สชีวภาพสำหรับชุมชนขนาดเล็กบ้านท่าม่วง
ชื่อนักวิจัย : อาจารย์กันตภณ พรหมนิกร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย รัตนสุข ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย อาจกล้า
ปีงบประมาณ : 2561
ดาวน์โหลด งานวิจัย Full text ได้ที่นี่ ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น