.

.
.

วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2563

การวิจัยระยะเวลาที่ข้าวหอมมะลิต้องการธาตุอาหารจากปุ๋ยอินทรีย์และเพื่อการใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ ในชุมชนท่าม่วง


ชื่อโครงการวิจัย : การวิจัยระยะเวลาที่ข้าวหอมมะลิต้องการธาตุอาหารจากปุ๋ยอินทรีย์และเพื่อการใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ ในชุมชนท่าม่วง
ชื่อนักวิจัย : อาจารย์กันตภณ พรหมนิกร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย รัตนสุข ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย อาจกล้า
ปีงบประมาณ : 2561
ดาวน์โหลด งานวิจัย Full text ได้ที่นี่ 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น