.

.
.

วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2563

ระบบการผลิตกระบือและการจัดการโซ่อุปทานของกระบือในตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน

ชื่อโครงการวิจัย : ระบบการผลิตกระบือและการจัดการโซ่อุปทานของกระบือในตำบลท่าม่วง
อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน
ชื่อนักวิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คู่ขวัญ จุลละนันทน์ ก้องเกียรติ สุขเกษม
ปีงบประมาณ : 2561
ดาวน์โหลด งานวิจัย Full text ได้ที่นี่ ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น