.

.
.

วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2563

การชักนำให้เกิดหัวของว่านหอมแดงและการประยุกต์ใช้

ชื่อโครงการวิจัย : การชักนำให้เกิดหัวของว่านหอมแดงและการประยุกต์ใช้
ชื่อนักวิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย รัตนสุข และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุพร หงส์ทองคำ
ปีงบประมาณ : 2561
ดาวน์โหลด งานวิจัย Full text ได้ที่นี่
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น